Husk faldsikring, når du arbejder i højden

Hvis du arbejder et sted, hvor der er risiko for, at du falder ned, skal der bruges faldsikring. Som navnet også afslører, er det en eller flere sikringsforanstaltninger, der sikrer, at du ikke falder ned. Der findes flere forskellige måder at etablere sikringen på. Blandt andet kan der monteres rækværk, opsættes stillads, hænges sikkerhedsnet op og meget andet.

Hvilken slags faldsikring du bør benytte dig af, afhænger primært af arbejdets karakter. Hvis du gerne vil blive klogere på, hvilke type sikringer du kan vælge imellem, skal du blot læse videre. Du kan også finde meget mere information på faldsikringdanmark.dk.

Hvad er faldsikring?

Som nævnt er faldsikring en række foranstaltninger, der bliver foretaget med henblik på, at sikre det arbejdende folk med fald. Derfor kommer det rette valg af faldsikring også helt an på, hvilken type arbejdsplads der skal sikres.

Der findes nemlig flere forskellige foranstaltninger, som der kan anvendes. For eksempel kan man hænge et sikkerhedsnet op. Der kan blive etableret en afspærring eller opstillet et stillads. På nogle arbejdspladser giver det også mening med montering af et rækværk. Nogle helt andre steder er det i stedet en god idé med en såkaldt lift, hvor folk kan arbejde fra.

Hvis der skal arbejdes i kort tid på et tag, det vil sige under 4 mandetimer, kan der nogle gange også anvendes et såkaldt personligt værnemiddel. Det er dog kun, hvis det ikke er muligt at etablere en anden form for sikring, der er kollektiv.

Faldhindrende udstyr

Inden for faldsikring skelnes der overordnet mellem to typer udstyr. Det ene er faldhindrende udstyr, og det andet er falddæmpende udstyr.

Faldhindrende udstyr skal bruges, hvis du skal undgå at komme i nærheden af kanter og huller under arbejdet. Du kan også anvende udstyret, hvis du arbejder i en lifttype eller på en platform med mandskabskurv. Her vil det faldhindrende udstyr primært bestå af seler, bælter og liner, der forhindrer det arbejdende folk i at falde.

Faldhindrende udstyr kan anvendes, hvis arbejdet udføres mindre end 2 meter fra kant, og der ikke er opsat rækværker.

Falddæmpende udstyr

Hvis du i stedet arbejder et sted, hvor der er fare for, at du kan falde ned på et lavere niveau, bør du bruge falddæmpende udstyr. Her kan du også anvende seler og liner, der har en såkaldt falddæmper. Falddæmperen sørger for, at du bliver bremset ved et eventuelt fald. Derfor skal ankerpunktet for personen også kunne klare et dynamisk træk på 12 kN. Derudover skal ankerpunktet – så vidt muligt – være placeret over den arbejdende person.

Falddæmpende udstyr må kun anvendes, hvis du arbejder et sted, hvor der er tilstrækkelig frihøjde. Det vil med andre ord sige, at den samlede stoplængde er inklusiv en ekstra længde på 1 meter. Denne meter kaldes også for sikkerhedsafstanden, da den udgør en ekstra sikkerhedsmargin.

Hvis du derfor skal anvende falddæmpende udstyr, er det vigtigt, at du får udregnet de nødvendige regnestykker for hvert enkelte type udstyr, hvert beskæftigede og hver arbejdssituation. Derudover er det også vigtigt, at du hurtigt kan redde en person op eller ned, hvis vedkommende er faldet og derfor hænger i sikkerhedsudstyret.

Som udgangspunkt anvendes falddæmpende udstyr overvejende til kortvarige arbejdsopgaver. Det kan for eksempel være på tagflader. Ligesådan bliver udstyret typisk kun anvendt, hvis det ikke er muligt at etablere kollektive sikkerhedsforanstaltninger.

Følg altid leverandørens retningslinjer

 

Uanset hvilken form for faldsikring du skal bruge, er det altid vigtigt, at du følger leverandørens retningslinjer. Det er potentielt folks liv og førerlighed, der står på spil. Derfor er der ikke plads til gætterier og selvopfundne regler. I stedet skal leverandørens retningslinjer følges til punkt og prikke. Hvis der opstår nogle tvivlsspørgsmål, er det også leverandøren, som du skal rette henvendelse til.

For Guest Posts, Advertorials, and other requests:
Please contact Mavra:
[email protected]


KH Online er ansvarelig for den kommercielle del af denne hjemmeside. Kontakt venligst Mavra vedrørende blogindlæg og lignende via ovenstående email.