Den store guide til at udgive en e-bog

Det er blevet populært at skrive e-bøger. Det er der uden tvivl flere grunde til. En af dem er naturligvis, at det aldrig har været lettere end nu, at få udgivet sine bøger. Ligesom det er tilfældet med eksempelvis musik, så behøver man ikke en kontrakt for at udgive sine bedrifter. Når først du har skrevet en bog, kan du rimelig nemt og bekvemt udgive den på eksempelvis Saxo (læs mere om hvordan du udgiver en e-bog på Saxo her) eller du kan vælge at gøre det selv. Der er fordele og ulemper ved begge dele, og herinde kan du læse en lille smule om disse.

Derfor skal du bruge DIY modellen

Du kan naturligvis sagtens vælge at klare det hele selv. En af fordelene ved at udgive en e-bog er naturligvis, at man kan gøre det hele selv. Når først bogen er skrevet, er det reelt bare at lave den til en PDF, og herefter kan den udgives. Du kan sælges den via din hjemmeside, og hvis det er markedsføring, kan du naturligvis også vælge at den blot skal gives væk. Du kan med andre ord klare det hele selv som et DIY projekt (Do it Yourself).

Derfor du ikke bruge DIY modellen

Der er mange fordelen ved at klare det hele selv, og ikke være afhængige af andre (som eksempelvis Saxo). Der er dog også store fordele ved det. Du slipper for at tænke mere over teknikken og hvordan du skal stå for distributionen. En anden grund til ikke selv at distribuere din bog er din platform. Det siger næsten sig selv, at du har mulighed for at komme langt bredere ud, hvis du er tilstede på en platform, der har flere hundrede tusinde besøgende.

 

For Guest Posts, Advertorials, and other requests:
Please contact Mavra:
[email protected]


KH Online er ansvarelig for den kommercielle del af denne hjemmeside. Kontakt venligst Mavra vedrørende blogindlæg og lignende via ovenstående email.